Markétina dopravní školička

Lis 10, 2021

Děti se prostřednictvím výukových pomůcek, party kamarádů ze Střeštěnova a lektorů Týmu silniční bezpečnosti seznamovaly se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu prostřednictvím interaktivních aktivit. Důraz byl kladen na hlavní role účastníků silničního provozu, a to na chodce, cyklistu a pasažéra ve vozidle. Děti byly z programu a nabízených aktivit nadšené a s radostí spolupracovaly.