Mateřská škola Tanvald

Vítejte na našich stránkách! Doufáme, že se zde budete cítít dobře a najdete všechny potřebné informace, které vám a vašim dětem zpříjemní navštěvování našich MŠ.

Informace

Na této straně najdete aktuality a obecné informace o fungování MŠ Tanvald (platí pro všechna pracoviště MŠ Tanvald).

Na stránkách jednotlivých pracovišť najdete novinky, plánované akce, aktuální jídelní lístek a fotogalerie, které sdílí jednotlivé školky.

NAŠE ŠKOLKY

Předškolní péče, kterou poskytuje MŠ Tanvald, je rozdělena v rámci tří pracovišť. Hlavní budovou je MŠ U Školky, která se nachází na sídlišti, detašovaná pracoviště jsou MŠ Radniční, kterou najdete u radnice a MŠ Wolkerova, která sídlí na Šumburku.

 

naše vize

Klidné místo pro rozvoj dětí

Naší vizí je vytvoření klidného, pohodového a podnětného prostředí plného důvěry, tolerance, přátelství a empatie. Prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, kamarádské, radující se, hrající si, mající zájem o děti ve školce, těšící se do ní. Položit základy vzdělávání všem dětem podle jejich předpokladů a možností. Vést děti ke zdravému životnému stylu a napomáhat jim v pochopení okolního světa.

Naše motto: “Nestačí podat ruku, je třeba darovat i kus srdce.”

S ohledem na individualitu dítěte:

  • navodit pozitivní přístup k životu, dělat činnosti pro zábavu, nikoli pro bezchybný výtvor,
  • podporovat děti v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech,
  • upevňovat dětská přátelství, včetně kamarádské pomoci,
  • rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí,
  • rozvíjet schopnnost přemýšlet, rozhodovat se, upěvňovat poznávací a kreativní schopnost dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.

Zaměstnancům vytvořit perspektivní MŠ s příjemným pracovním prostředím plným důvěry. Rodičům nabídnout přitažlivou a přátelskou MŠ, počítající s jejich zapojením do jejího dění a upevňovat tak pocity kontinuity ve výchově.

Smíšené třídy

15 důvodů pro smíšené třídy

V našich mateřských školách máme třídy věkově smíšené – heterogenní. Podívejte se na jejich výhody, abyste si mohli lépe představit důvody našeho rozhodnutí.

Prostor

Věkově smíšení třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností.

Schopnosti

Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem.

Bezpečí

Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.

Slovní zásoba

Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí, aktivaci slovní zásoby.

Adaptace

Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících dětí, jako ve třídě stejného věku – homogenní. Mají možnost ze začátku jen pozorovat a postupně se začleňovat do činností podle vlastního rozhodnutí.

Pravidla

Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti, které jim jdou příkladem.

Učení

Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče – mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji.

Zájem

Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.

Vývoj

Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.

Individuální přístup

Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.

Motivace

Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb).

Sebeuvědomění

Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.

Prosociální chování

Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem.

Příprava na ZŠ

Možnost práce s předškoláky v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více prostoru a času pro individuální přístup a vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. 

Rodinný model

Pro dítě je heterogenní skupina přirozenější.  

Nenašli jste, co jste hledali? 

Zkuste to znovu z hlavní strany, nebo nám napište. V seznamu kontaktů najdete všechny zaměstnance mateřské školy. Napište nebo zavolejte, rádi zodpovíme vaše dotazy!