Myška KNIHOVNA
Celoroční projekt

Knížka je náš kamarád, do knihovny chodí každý rád

Hlavní myšlenkou celoročního projektu je rozvíjet u pětiletých až sedmiletých dětí zájem o knihy a čtení. V rámci projektu dochází k propojení obce, školy i rodiny. Děti pravidelně dochází do městské knihovny (1x za měsíc), kde je pro ně připraven tematický program se zápůjčkou knih do mateřské školy. Z přečtených knih je ve spolupráci s dětmi psán a tvořen čtenářský deník, který slouží k hlubšímu zamyšlení se nad obsahem textu a stává se motivací pro následné aktivity. Součástí projektu je také „Kniha na doma“, jejíž podstatou je společné čtení v rodině. Děti si postupně odnáší na víkend knihu, ze které si přečtou určitou část, odpoví na otázky a vytvoří ilustraci. Projekt bude zakončen představením kroniky z aktivit v knihovně a výstavou vzniklých ilustrací k přečteným knihám v rodinách.